Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ III. (Ảnh: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3252/QĐ-BVHTTDL ngày 29/9/2015 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng Nghệ thuật “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015”.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 703/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa Rối Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015” vào trung tuần tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập Hội đồng Nghệ thuật “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV-Hà Nội 2015” gồm 05 thành viên:

1. Ông Ngô Quỳnh Giao - Nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam- Chủ tịch Hội đồng;

2. NSND. Nguyễn Thùy Trang - Trưởng đoàn diễn viên 3, Nhà hát Múa Rối Việt Nam - Ủy viên;

3. NSƯT. Nguyễn Hoàng Tuấn - Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long - Ủy viên;

4. Ông Chua Soo Pong - Giám đốc Học viện Chinese opera - Cộng hòa Xinh-ga-po - Ủy viên;

5. Ông Nik Palmer - Vương quốc Anh - Ủy viên;

Hội đồng Nghệ thuật có nhiệm vụ theo dõi Cuộc thi, chấm điểm theo Quy chế chấm thi và khen thưởng được duyệt, đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác đúng quy định. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật trích từ nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Hội đồng Nghệ thuật tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Diễn ra từ ngày 10-16/10/2015 tại Hà Nội, Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015 là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; là nơi hội tụ các đơn vị nghệ thuật múa rối trên toàn quốc và các đoàn nghệ thuật múa rối tiêu biểu đến từ nhiều quốc gia. Đây cũng là dịp để các nghệ sỹ nước chủ nhà giới thiệu giá trị nghệ thuật múa rối đặc sắc, độc đáo của Việt Nam tới bạn bè quốc tế; là cơ hội để các nhà quản lý nghệ thuật, các nghệ sỹ múa rối Việt Nam có điều kiện giao lưu, học hỏi những tinh hoa nghệ thuật múa rối nhân loại, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: