Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3227/QĐ-BVHTTDL ngày 28/9/2015 của Bộ VHTTDL về việc đón đoàn nghệ sỹ múa đương đại Hoa Kỳ vào Việt Nam biểu diễn.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 79/2012/NĐ-CR ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế đón đoàn nghệ sỹ múa đương đại Battery Dance Company, Hoa Kỳ (07 người) vào Việt Nam giao lưu và biểu diễn tại Hà Nội và Thành phố Huế trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan Hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thời gian: từ ngày 01 đến ngày 21 tháng 10 năm 2015.

Về kinh phí, phía Hoa Kỳ chi tiền vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam, thù lao biểu diễn cho nghệ sỹ và chi phí sản xuất chương trình, thuê địa điểm biểu diễn, lệ phí visa và các chi phí cá nhân khác.

Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật chịu chi phí lễ tân, tuyên truyền quảng bá cho sự kiện, thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm từ kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: