Ảnh minh họa. (Nguồn: TTVH)(Cinet)- Quyết định số 3412/QĐ-BVHTTDL ngày 08/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Ngày Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Hy Lạp 2015 và Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO Milan 2015.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Italia tổ chức “Ngày Văn hóa-Du lịch Việt Nam tại Hy Lạp 2015” nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hy Lạp và “Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO Milan 2015”.

Thời gian từ ngày 12/10 đến ngày 19/10/2015 tại thành phố Athens và Santorini (Hy Lạp) và thành phố Milan (Italia).

Các chi phí trích từ nguồn Kinh phí Đoàn ra 2015, chi phí từ nguồn Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2015 và chi phí trích từ nguồn Kinh phí sự nghiệp năm 2015 do Cục Hợp tác quốc tế quản lý.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: