Đình Bạch Trữ. Ảnh: internet(Cinet)- Văn bản số 4167/BVHTTDL-DSVH ngày 09/10/2014 của Bộ VHTTDL về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Bạch Trữ, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2803/VHTTDL-BQLDT ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích nói trên, hạng mục: tu bổ Đại đình (Tiền tế, Trung tế và Hậu cung). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

Bổ sung phương án nối, vá, thay cốt ốp mang các cấu kiện gỗ của Đại đình nhằm giữ tối đa các cấu kiện gốc.

Cần có phương án bao che Đại đình trong quá trình thi công tu bổ di tích. Các bản vẽ mặt cắt công trình cần thể hiện đúng yêu cầu của bản vẽ kỹ thuật.

Đối với việc tôn tạo hàng rào, cổng, trụ biểu, tiền án, vệ sinh, lan can, sân vườn, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy: cần lập hồ sơ thiết kế trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội hướng dẫn đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: