Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3459/QĐ-BVHTTDL ngày 12/10 của Bộ VHTTDL về việc Bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2018.

Theo đó, Bộ VHTTDL Bổ nhiệm bà Anoa Suzzanne Dussol Perran, quốc tịch Pháp, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch An Hoa, làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Cộng hòa Pháp nhiệm kỳ 03 năm (từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 10 năm 2018).

Bà Ạnoa Suzzanne Dussol Perran thực hiện trách nhiệm theo Quy chế quy định về Đại sứ Du lịch Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2115/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Van hóa, Thể thao và Du lịch;

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, bà Anoa Suzzanne Dussol Perran và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: