Rìu đá được phát hiện tại hố thăm dò ở đồi Ma Vương. Ảnh: baoquangngai.vn(Cinet)- Quyết định số 3420/QĐ-BVHTTDL ngày 08/10/2015 của Bộ VHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi khai quật khảo cổ tại địa điểm thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức và 02 hố khai quật số 8 và số 10 tại di tích Gò Ma Vương, thôn Long Thạnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, thời gian khai quật từ ngày 15/10/2015 đến ngày 10/12/2015.

Diện tích khai quật: 312m2, trong đó: Địa điểm thôn Dương Quang: 150m2; 02 hố khai quật số 8 và số 10 tại di tích Gò Ma Vương: 162m2 (02 hố x 09m x 09m/hố).

Chủ trì khai quật là ông Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của Cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình Quảng Ngãi báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật khảo cổ, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: