Ảnh minh họa.(Cinet)- Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 20/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức “Cuộc thi Tài năng Xiếc trẻ 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia - 2015”.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013 - 2020; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức “Cuộc thi tài năng Xiếc trẻ 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia - 2015” vào đầu tháng 12 năm 2015 tại Nhà hát Thể nghiệm Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Mai Dịch, cầu Giấy, Hà Nội.

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: