Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)- Quyết định số 3592/QĐ-BVHTTDL ngày 22/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc khai quật khảo cổ.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ khai quật tại di tích Xóm Rền thuộc xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Thời gian khai quật từ ngày 26/10/2015 đến ngày 22/11/2015. Diện tích khai quật là 50m2. Chủ trì khai quật là ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò, khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng Hùng Vương để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò, khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: