Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)- Quyết định số 3641/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc thăm dò, khai quật khảo cổ.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai thăm dò, khai quật tại di tích Suối Chồn thuộc ấp Lát Chiếu, xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian thăm dò, khai quật từ ngày 30/10/2015 đến ngày 30/11/2015. Diện tích thăm dò, khai quật là 12m2 (03 hố, 2m x 2m/hố).

Chủ trì thăm dò, khai quật là ông Nguyễn Hồng Ân, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai.

Trong thời gian thăm dò, khai quật, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò, khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Đồng Nai để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò, khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: