Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: internet)(Cinet)- Văn bản số 4434/KH-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo này nhằm mục đích đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở cơ sở. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp có tính cấp thiết và lâu dài nhằm tổ chức và quản lý lễ hội theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

Hội nghị- Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu khu vực phía Bắc (Phòng họp A1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội), miền Trung – Tây Nguyên (Cơ quan Đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng, số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng) và phía Nam (Cục Công tác phía Nam, số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận III, Thành phố Hồ Chí Minh). Thời gian tổ chức là 1 ngày.

Nội dung Hội nghị - Hội thảo gồm có: Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu; phát biểu khai mạc; Báo cáo Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Thảo luận về công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong tình hình hiện nay; tuyên dương khen thưởng các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt tiêu chí đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian theo Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng kết và bế mạc Hội nghị - Hội thảo.

Hội nghị - Hội thảo được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban tổ chức Hội nghị - Hội thảo do Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở làm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban là đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Cục Công tác phía Nam, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng và ủy viên là Lãnh đạo các phòng chức năng của Cục Văn hóa cơ sở, Cục Công tác phía Nam và Văn phòng Bộ.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: