Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3648/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10 của Bộ VHTTDL về việc Thành lập Hội đồng Nghệ thuật duyệt chọn mẫu logo Năm Du lịch quốc gia 2016.

Hội đồng Nghệ thuật duyệt chọn mẫu logo Năm Du lịch quốc gia 2016 gồm 5 thành viên. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng; Ông Vi Kiến Thành Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Phó chủ tịch.

Thư ký phục vụ Hội đồng Nghệ thuật là ông Bùi Đình Hải, Chuyên viên Phòng Mỹ thuật ứng dụng và Triển lãm.

Hội đồng Nghệ thuật có trách nhiệm duyệt chọn mẫu logo Năm Du lịch quốc gia 2016.

Thư ký phục vụ Hội đồng Nghệ thuật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, ghi chép, tổng hợp và lập biên bản cho các buổi làm việc, đảm bảo trung thực và chính xác.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: