Lễ hội làng Ngọc Trục. Ảnh: internet(Cinet)- Văn bản số 4455/BVHTTDL-DSVH ngày 28/10/2015 của Bộ VHTTDL gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọc Trục, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7130/UBND-VX ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau: Thống nhất với chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích nói trên, gồm các nội dung: tu bổ bậc tam cấp Phương đình, bậc tam cấp Đại đình, Hậu cung, nhà Hậu, sân sau; phục dựng nhà văn chỉ 01, nhà văn chỉ 02.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề: Bổ sung phương án nối, vá, thay cốt ốp mang... các cấu kiện gỗ tại Hậu cung nhằm giữ tối đa các cấu kiện gốc; Nghiên cứu phương án thiết kế ngói, chân tảng của Hậu cung đảm bảo phù hợp với chân tảng hiện có tại di tích; Cột đá hiên của nhà Hậu, nhà văn chỉ 01, nhà văn chỉ 02 nên để trơn, không chạm khắc cầu kỳ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: