Ảnh minh họa (nguồn: internet)(Cinet)- Văn bản số 4463/BVHTTDL-DSVH ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ VHTTDL về việc thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên đại bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản, tu bổ, phục hồi 11 di tích trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí của địa phương và nguồn xã hội hóa, bao gồm:

1. Đình Trung tựu (hạng mục Đại đình và Phương đình) thuộc phường Tây Tựu;

2. Đình Đức Diễn (hạng mục nhà Tả mạc và nhà Hữu mạc) thuộc phường Phúc Diễn;

3. Chùa Tư Khánh (hạng mục Gác chuông và Nhà vuông) thuộc phường Đông Ngạc;

4. Chùa Nhật Tảo (hạng mục Tam quan và Nhà Tổ) thuộc phường Đông Ngạc;

5. Đình thôn Hoàng (hạng mục nhà Tả mạc, nhà Thủ từ và nhà Vệ sinh) thuộc phường Cổ Nhuế 1;

6. Chùa Thanh Lâm (hạng mục nhà Tạo soạn, nhà Tăng, cổng phụ, công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật sân vườn và hệ thống phòng cháy chữa cháy) thuộc phường Minh Khai;

7. Chùa Đình Quán (hạng mục chùa chính, gồm: Tiền đường và Thượng điện) thuộc phường Phúc Diễn;

8. Đình Chèm (hạng mục đình chính, gồm: Tiền tế, Đại bái, Ống muống và Hậu cung) thuộc phường Thụy Phương;

9. Chùa Bồ Đề (hạng mục chùa chính, gồm: Tiền đường và Thượng điện) thuộc phường Minh Khai;

10. Miếu Vũ (hạng mục miếu chính, nhà Tả Hữu vu, nhà khách, khu vệ sinh) thuộc phường Xuân Đỉnh;

11. Đình Hoàng Xá (hạng mục nhà Tả mạc và phục hồi Nghi môn) thuộc phường Liên Mạc.

Căn cứ nội dung, tính chất bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, Bộ đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ VHTTDL thẩm định.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: