Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)- Văn bản số 4456 /BVHTTDL-DSVH ngày 28/10/2015 của Bộ VHTTDL gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Phú Thứ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7131/UBND-VX ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Phú Thứ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau: Thống nhất với chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đền Phú Thứ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Thỏa thuận Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích nói trên, gồm các nội dung: tu bổ đền chính (Tiền tế và Hậu cung), nhà tạo soạn; tôn tạo nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng chỉnh sửa hồ sơ trước khi phê duyệt, cụ thể là:

Đối với mặt bằng tổng thể: nghiên cứu bố trí vệ sinh ở vị trí khác (cuối hướng gió chủ đạo) để không ảnh hưởng đến đình và đền; lược bỏ bản vẽ nhà khách (vì không thuộc nội dung Dự án).

Đối với đền chính: Cần phục hồi nguyên trạng tường đốc của vì nóc Tiền tế; Điều chỉnh hàng cột trục B/7-8 và E/7-8 vào sát tường hồi; Giảm chiều cao từ mặt nền đến dạ tàu xuống dưới 2,4m; Tại tường hồi đắp thống nhất nhau (không đắp tai tượng).

Đối với nhà tạo soạn: Bổ sung bản vẽ mặt cắt (hồ sơ không có bản vẽ mặt cắt nên không có cơ sở thẩm định giải pháp tu bổ); Hạ chiều cao nhà tạo soạn thấp hơn đền chính.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: