[IMG]/userfiles/image/2015/image005(5).jpg[/IMG]


Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)- Quyết định số 3803/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11/2015 của Bộ VHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại di tích thành Cha, tỉnh Bình Định.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định và Ban Quản lý di tích tỉnh Bình Định phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành khai quật tại di tích thành Cha thuộc thôn An Nhơn, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định trong thời gian từ ngày 05/11/2015 đến ngày 30/12/2015, trên diện tích 400m2. Phụ trách khai quật là ông Lại Văn Tới, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định và Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: