Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3793/QĐ-BVHTTDL và 3794/QĐ-BVHTTDL ngày 02/11 của Bộ VHTTDL về việc đón chuyên gia Hoa Kỳ vào Việt Nam giảng dạy.

Bộ VHTTDL cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón Giáo sư Julie White Smith, chuyên ngành Viola, thuộc trường Đại học Ohio State, Hoa Kỳ sang làm việc với Ban Giám đốc Học viện và lên lớp master cho sinh viên Khoa Đàn dây của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Thời gian: từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2015.

Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón Tiến sỹ, nghệ sỹ Felix Olschofka, quốc tịch Hoa Kỳ lên lớp master cho sinh viên Khoa Đàn dây và biểu diễn tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Thời gian: từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 11 năm 2015. Biểu diễn: ngày 11 tháng 11 năm 2015 tại Phòng Hoà Nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Phía Hoa Kỳ chi tiền vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, lương chuyên gia, bảo hiểm, lệ phí vi sa. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức lên lóp, lễ tân, quà tặng, mời cơm chuyên gia từ nguồn ngân sách 2015 của Học viện.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: