Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3809/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật với các nghệ sỹ nước ngoài.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho phép Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón và tổ chức chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật với các nghệ sỹ nước ngoài (06 người) thuộc các quốc tịch Nga, Pháp, Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan.

Chương trình diễn ra vào lúc 20h00 ngày 11 và 14/11/2015; 17h30 ngày 15/11/2015 tại Phòng Hòa nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và chịu trách nhiệm nội dung chương trình.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: