Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2015 diễn ra từ ngày 08-14/11/2015

tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng.
(Cinet)- Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11/2015 của Bộ VHTTDL về việc đón đoàn nghệ sỹ Campuchia sang Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2015.

Căn cứ Kế hoạch Hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia giai đoạn 2012-2017; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính. Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) đón đoàn nghệ sỹ (gồm 26 người) thuộc Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia sang Việt Nam tham gia biểu diễn trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2015”.

Thời gian từ ngày 08 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng.

Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn nghệ sỹ Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng.

Về kinh phí: Phía Campuchia đảm nhận các chi phí đi lại quốc tế khứ hồi, vận chuyển đạo cụ trên hành trình quốc tế khứ hồi… Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) chịu các chi phí ăn, ở, đi lại, tham quan, quà tặng, phiên dịch, lễ tân đón tiếp và một số chi phí liên quan khác cho đoàn nghệ sỹ Campuchia…

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: