Bức tranh mang tên “Nghĩa tình AngKor” của tác giả Nguyễn Thanh Châu.

(Ảnh minh họa: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3819/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11/2015 của Bộ VHTTDL về việc đón đoàn và tổ chức triển lãm của Campuchia.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch Hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia giai đoạn 2012-2017; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đón đoàn triển lãm Campuchia (gồm 03 người) và tổ chức chương trình triển lãm văn hóa nghệ thuật của Campuchia trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2015”.

Thời gian từ ngày 08 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Về kinh phí, phía Campuchia tự đảm nhận các chi phí đi lại quốc tế khứ hồi, vận chuyển hàng triển lãm trên hành trình quốc tế khứ hồi…

Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu các chi phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015, gồm ăn, ở, đi lại, tham quan, quà tặng, phiên dịch, lễ tân đón tiếp cho đoàn triển lãm Campuchia và các chi phí phục vụ cho triển lãm.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: