Di tích Gò Đá, phường An Bình, thị xã An Khê. (Ảnh: báo Gia Lai)(Cinet)- Quyết định số 3805/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11/2015 của Bộ VHTTDL cho phép khai quật tại di tích Gò Đá thuộc phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và Viện Khảo cổ - Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa Liên bang Nga tại Novosibirsk khai quật tại di tích Gò Đá thuộc phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Thời gian khai quật từ ngày 09/11/2015 đến ngày 09/12/2015; Diện tích khai quật: 300m2. Ông Nguyễn Gia Đối, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam chủ trì khai quật.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Gia Lai để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng Viện Khảo cổ học Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: