Ảnh minh họa (Internet)(Cinet)- Quyết định số 3822/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11 của Bộ VHTTDL về việc Phê duyệt Đề án Cuộc thi và Triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề Nét đẹp đời thường ở học đường, trong gia đình và nơi công cộng.

Đây là một trong các hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua Cuộc thi và triến lãm, tạo một sân chơi lành mạnh, có tính giáo dục cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng, vun đắp, định hướng các em học sinh, sinh viên hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ; khuyến khích khả năng sáng tạo nghệ thuật của các em thông qua hoạt động vẽ tranh, chụp ảnh.

Đối tượng tham gia: Các em học sinh, sinh viên Việt Nam hoặc học sinh, sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam từ 15 tuổi trở lên.

Mỗi em gửi nhiều nhất 3 tranh/ảnh. Nếu các em gửi cả tranh và ảnh thì số lượng nhiều nhất là 6 tác phấm. Tác phấm được sáng tác trong 3 năm trở lại đây (từ 2013). Khuyến khích các tác phấm mới sáng tác và chưa được giải tại các cuộc thi/triến lãm cấp quốc gia tố chức trước đây.

Hình thức tác phẩm tham dự:

Đối với tác phẩm mỹ thuật (tranh): chấp nhận tranh vẽ bằng tất cả các chất liệu: sơn dầu, sơn mài, bột màu, màu nước, kỹ thuật tống họp, tranh in, kích thước chiều nhỏ nhất không dưới 30cm, chiều lớn nhất không quá 120cm.

Đối với tác phẩm nhiếp ảnh (ảnh): ảnh chụp trực tiếp, in trên giấy in ảnh, kích thước 30x40cm hoặc 30x45cm. Anh chụp không trả lại tác giả.

Để tiết kiệm chi phí vận chuyển, các tác phẩm mỹ thuật (tranh) sẽ được chấm 2 vòng. Vòng 1: chấm qua ảnh chụp, kích thước ảnh 18x24cm. Các tác phẩm được chọn sẽ được thông báo cho tác giả gửi đến địa chỉ của BTC để chấm Vòng 2.

BTC sẽ trả lại tác phẩm mỹ thuật sau khi triển lãm kết thúc.

Thời gian phát động cuộc thi: 10/11/2015. Nhận tác phẩm tham dự: 10/4/2016

Khai mạc và trao giải thưởng: 19/5/2016 - Chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài, Hà Nội.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: