Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3850/QĐ-BVHTTDL; 3851/QĐ-BVHTTDL; 3852/QĐ-BVHTTDL; 3853/QĐ-BVHTTDL ngày 05/11 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các hoạt động gồm: Tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân và đại biểu dự Đại hội (Thời gian: sau khai mạc Đại hội 03 ngày tại Nhà hát lớn Hà Nội ); Tổ chức 'Liên hoan các tác phẩm sân khấu tiêu biểu chào mừng Đại hội (Thời gian: Trước Khai mạc Đại hội 07 ngày tại Hà Nội); Tổ chức biểu diễn các tác phẩm Ca Múa Nhạc tiêu biểu chào mừng Đại hội (Thời gian: trước khai mạc Đại hội 03 ngày tai Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ); Tổ chức dàn dựng và biểu diễn chương trình Đại Nhạc hội (Dạ hội) chào mừng thành công Đại hội (Thời gian: Tối ngày Bế mạc Đại hội tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình)

Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam; các đơn vị nghệ thuật sân khấu ở Trung ương và địa phương; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu về ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch cấp cho Cục Nghệ thuật biểu diễn.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: