Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)-Quyết định số 3919/QĐ-BVHTTDL ngày 11/11/2015 của Bộ VHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại địa điểm Đoan Thượng thuộc xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Hùng Vương tỉnh Phú Thọ khai quật tại địa điểm trên trong thời gian từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/01/2016, trên diện tích 50m2. Chủ trì khai quật là ông Hoàng Văn Diệp, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng Hùng Vương để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bảo tàng Hùng Vương phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: