Hình minh hoạ.(Cinet)- Quyết định số 3943/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Việt - Hàn 2015.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Việt - Hàn 2015 nhân dịp kỷ niệm 23 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Thời gian tổ chức lễ hội từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 11 năm 2015 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Được biết, phía Hàn Quốc sẽ đài thọ toàn bộ chi phí liên quan đến công tác tố chức Lễ hội lần này.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: