Kể từ lần đầu tiên vào năm 2008, Đêm nghệ thuật Hennessy đã qua 6 lần tổ chức, được nhiều khán giả yêu thích.(Cinet)- Quyết định số 3947/QĐ-BVHTTDL ngày 12/11/2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Đêm nghệ thuật Hennessy” lần thứ 7.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết đinh số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Công ty cổ phần Phân phối Moet - Hennessy Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn “Đêm nghệ thuật Hennessy” lần thứ 7 (Hennessy Artistry) vào lúc 20h00 ngày 21 tháng 12 năm 2015 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

“Đêm nghệ thuật Hennessy” lần thứ 7 sẽ có sự tham gia biểu diễn của nghệ sỹ Rita Sahatciu Ora (quốc tịch Anh), nhóm nhạc Lucky J gồm 03 nghệ sỹ Jessica Hyun Joo (quốc tịch Mỹ), Jungtae Kim (quốc tịch Hàn Quốc), Juyong Jeon (quốc tịch Hàn Quốc) và 03 nghệ sỹ Việt Nam: Bảo Trâm, Bảo Kun và Cường Seven.

Được biết, Công ty cổ phần Phân phối Moet-Hennessy Việt Nam chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí tổ chức “Đêm nghệ thuật Hennessy” lần này.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: