Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3935/QĐ-BVHTTDL ngày 12/11 của Bộ VHTTDL về việc Tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát chương trình phối hợp khu vực Miền Nam và Tây Bắc năm 2015.

Bộ VHTTDL giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra chương trình phối họp giữa Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, Thể thao và Du lịch các tuyến biên giới, bờ biển, vùng dân tộc thiểu số năm 2015.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm thành lập 02 đoàn kiểm tra, khảo sát theo Kế hoạch số 4715/KH-BVHTTDL ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức đoàn đi kiểm tra khảo sát trương trình phối họp khu vực Miền Nam và Tây Bắc năm 2015 (tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Tp Hồ chí Minh, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên).CN

Theo cinet.vn

View more random threads: