[IMG]/userfiles/images/1_%20Anh%20tin%20bai%20ngay%2030%20(1).JPG[/IMG]


Ảnh minh họa(Cinet)- Vừa qua, Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác lời thơ để chuyển thể thành bài hát dân ca và sáng tác bài hát dân ca về Quảng Nam giai đoạn 2.

Đối tượng tham gia gồm: Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, tất cả các văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh và bà con Hội đồng hương Quảng Nam ở mọi miền đất nước.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi phải nêu bật được truyền thống anh hùng của quân và dân Quảng Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, gắn liền với lịch sử, địa lý, đặc biệt là những thành quả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng vùng đất và người Quảng Nam trong 40 năm qua. Mỗi tác giả có thể tham gia sáng tác một trong hai hoặc cả hai loại hình là thơ để chuyển thể thành bài hát dân ca và bài hát dân ca hoàn chỉnh đảm bảo theo các yêu cầu của ban tổ chức.

Về thể lệ, các tác phẩm tham gia cuộc vận động không phân biệt thời điểm sáng tác, không có tranh chấp về bản quyền. Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm mới sáng tác, chưa công bố dưới bất cứ hình thức nào và chưa tham dự giải sáng tác nào. Mỗi tác giả tham gia cuộc vận động sáng tác được gửi tố đa không quá 03 tác phẩm ở mỗi loại hình.

Đây chỉ là cuộc vận động sáng tác có chọn lọc ở phạm vi hẹp chứ không phải là một cuộc thi sáng tác, do vậy, Ban Tổ chức chỉ xét chọn và trao giải đồng hạng cho 10 tác phẩm có chất lượng nội dung và nghệ thuật cao nhất. Tác phẩm được chọn sẽ được chuyển thể thành bài hát dân ca (đối với lời thơ) được tổ chức dàn dựng, thu âm và phổ biến trong công chúng. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 10/7/2015 đến hết ngày 31/11/2015.

Cuộc vận sáng tác các lời thơ để chuyển thể thành bài hát dân ca, sáng tác bài hát dân ca có nội dung, chất lượng nghệ thuật cao, mừng thành tựu đổi mới 40 năm Giải phóng và thống nhất đất nước. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thông qua đó, góp phần thu hút và khuyến khích các văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên tham gia sáng tác góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

CN

Theo cinet.vn