Phiên họp thứ I Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Nguồn ảnh: TTBTDT Cố đô Huế(Cinet)- Sáng 30/7, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra phiên họp thứ I Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, đại diện lãnh đạo một số vụ, cục chuyên môn của Bộ cùng các thành viên của Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia đã tham dự buổi họp.

Tại buổi họp, Giáo sư Lưu Trần Tiêu có đánh giá khái quát về hoạt động và kết quả của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2010 - 2014. Cụ thể, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã hoạt động có hiệu quả, góp ý kiến cho việc hoàn thiện nhiều hồ sơ di sản, đặc biệt là việc thẩm định các hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận các di sản vật thể, phi vật thể tiêu biểu như hồ sơ di sản Tràng An, hồ sơ tái đề cử của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, 7 hồ sơ văn hóa phi vật thể; thẩm định và đề nghị Thủ tướng ra quyết định công nhận 79 hiện vật/nhóm hiện vật là Bảo vật quốc gia…Bên cạnh đó, Hội đồng cũng có những ý kiến đóng góp về hoạt động bảo vệ di sản và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, sự hỗ trợ, giải quyết và tư vấn hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia nhiệm kỳ 2015 - 2019 bao gồm 27 thành viên, do Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam làm Chủ tịch; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Lịch sử - Khảo cổ - Dân tộc học làm Phó Chủ tịch cùng 25 Ủy viên. Hội đồng là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề quan trọng liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; tham mưu đề xuất về các vấn đề: phương hướng, chiến lược, các chính sách lớn về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; công nhận bảo vật quốc gia; thành lập bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành; đề nghị UNESCO đưa di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu và di tích tiêu biểu của Việt Nam vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới. Hội đồng cũng được giao nhiệm vụ thẩm định đối với hồ sơ về di sản văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: