Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)- Trước thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của 15 ngôi nhà cổ tại Hội An, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã đề xuất xin 100% kinh phí trùng tu 4 ngôi nhà từ nguồn vốn Nhà nước, còn lại 11 ngôi nhà sẽ do chủ sở hữu cùng Nhà nước góp kinh phí tu bổ, sửa chữa.

Được biết, trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Nam nói chung cũng như TP.Hội An nói riêng đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ tu bổ di tích trong phố cổ. Các ngôi nhà cổ được phân loại để hỗ trợ trùng tu, bảo tồn. Theo đó, những di tích xếp hạng đặc biệt ở mặt tiền sẽ được Nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí, ở trong kiệt (ngõ, hẻm) hỗ trợ 75%. Với các di tích nhà cổ loại 1, loại 2 mức hỗ trợ của Nhà nước sẽ là 45% ở mặt tiền và 65% ở trong kiệt.

Tuy nhiên, việc tu bổ di tích gặp phải nhiều khó khăn do những quy định chồng chéo về quản lý, về kinh phí trùng tu, đồng thừa kế, đồng sở hữu, đồng sử dụng… Điển hình như số nhà 120 Trần Phú (phường Minh An), đây là một trong những di tích xuống cấp nặng nhất và nhiều người đang tranh chấp sở hữu. Hiện nay, ngôi nhà đã được đầu tư 100% kinh phí (khoảng 1,6 tỷ đồng) tu sửa toàn bộ mà không cần cam kết của chủ sở hữu. Sau khi công trình hoàn thành, ngoài phần kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định, Nhà nước sẽ đấu giá cho thuê kinh doanh trả dần cho đến khi đủ số kinh phí Nhà nước cho vay. Sau khi hoàn trả đủ số tiền vay cho Nhà nước, thì sẽ bàn giao lại cho các chủ sở hữu…

CNTheo cinet.vn

View more random threads: