Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế)(Cinet)- Ngày 29/10, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo khoa học Phan Bội Châu và phong trào Đông Du nhân kỷ niệm 110 năm phong trào Đông Du, 90 năm cụ Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt đưa về an trí tại Huế và 75 năm ngày mất của cụ (29/10/1940-29/10/2015).

Tại Hội thảo có 12 tham luận tham gia khá đa dạng về chủ đề với 05 tác giả trình bày về tư tưởng yêu nước và dân chủ của Phan Bội Châu, 04 tác giả viết về thời kỳ Phan Bội Châu tại Huế, 01 tác giả nghiên cứu về ảnh hưởng của cụ Phan đối với phong trào yêu nước ở Hà Tĩnh và 01 tác giả viết về Quan hệ Việt - Nhật nhìn từ Phan Bội Châu và phong trào Đông Du.

Điểm mới của Hội thảo lần này chính là hướng nghiên cứu tập trung vào khoảng thời gian 15 năm cụ Phan Bội Châu sinh sống và làm việc tại Huế (từ năm 1925-1940), đánh giá về chuyển biến tư tưởng yêu nước của cụ và bổ sung thêm nhiều tư liệu mới, góp phần làm sáng tỏ sự nghiệp đấu tranh yêu nước của cụ Phan.

Thông qua Hội thảo góp phần tiếp cận về tư tưởng duy tân và sự nghiệp cách mạng của cụ Phan Bội Châu, cũng như làm rõ hơn về cuộc đời của một nhà yêu nước nhiệt thành đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lịch sử Việt Nam.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: