Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Tấn Nguyên(Cinet)- Ngày 30/10, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ cách mạng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Huỳnh Thúc Kháng - quê hương, gia đình và tuổi trẻ”.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS, TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm đề tài nhấn mạnh: Hội thảo lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây sẽ là cơ sở giúp cho chúng ta có cái nhìn khách quan, chính xác, toàn diện về tiểu sử nhân vật của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Kết quả hội thảo này là một trong những nội dung quan trọng sẽ đựơc in thành sách với tên gọi “Huỳnh Thúc Kháng - Tiểu sử”… Hội thảo lần này cũng là một trong chuỗi công việc mà Ban Bí thư đã giao cho Ban Chỉ đạo và Ban Chủ nhiệm Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe hơn 10 tham luận của các nhà nghiên cứu, quản lý và các giảng viên nêu lên những nội dung quan trọng nhằm làm rõ thân thế, sự nghiệp, quá trình cống hiến của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng (quê xã Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam), nguyên quyền Chủ tịch nước.

Các bài tham luận: Huỳnh Thúc Kháng - Từ nhà nho đến nhà Duy Tân xuất sắc trong thập kỷ đầu của thế kỷ XX; Những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng với phong trào Duy Tân; Những bước chuyển trên con đường cách mạng của cụ Huỳnh Thúc Kháng; Huỳnh Thúc Kháng và việc thực hành chủ trương “tương phản nhi tương thành” trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX; Nhân cách tri thức và những hoạt động yêu nước ban đầu của cụ Huỳnh Thúc Kháng; “Chất Quảng Nam” trong người cụ Huỳnh; Noi gương đạo đức Huỳnh Thúc Kháng; Huỳnh Thúc Kháng và sự học ở Tiên Phước; Ảnh hưởng của quê hương Thạnh Bình đến sự hình thành cốt cách của Huỳnh Thúc Kháng… đã cung cấp thêm những tư liệu quý về tuổi trẻ học đường và những hoạt động yêu nước đầu tiên của Huỳnh Thúc Kháng, đồng thời, làm rõ thêm những hoạt động của của cụ Huỳnh sau khi thi đỗ tiến sĩ hội nguyên khoa Giáp Thìn năm 1904 và những hoạt động trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam (1905-1908)…

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: