Câu hỏi được gửi đến từ bạn đọc Trần Văn Hào (Đống Đa, Hà Nội)


Thạc sĩ, Luật sư Quản Văn Minh (Công ty Luật Số 5 - Quốc gia) trả lời:


> Chuyên mục Luật sư - Tin tức hấp dẫn và thiết thực


Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thì đối với hành vi vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu thì: 1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mất hoặc để rách, nát giấy chứng
nhận đăng ký mẫu dấu; 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:


a) Khắc các loại con dấu mà không có giấy phép hoặc các giấy tờ khác theo quy định;


b) Sử dụng con dấu chưa đăng ký lưu chiểu mẫu hoặc chưa có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;


c) Tự ý mang con dấu ra khỏi cơ quan, đơn vị mà không được phép của cấp có thẩm quyền;


d) Để mất con dấu đang sử dụng;


đ) Không khắc lại con dấu khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về đổi tên cơ quan, tổ chức hoặc thay đổi trụ sở cơ quan, tổ chức theo quy định; e) Không khắc lại con dấu theo mẫu quy định;


g) Không nộp lại con dấu khi cơ quan, tổ chức chia tách, sát nhập, giải thể, phá sản, kết thúc nhiệm vụ, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc thôi hoạt động;


h) Không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có liên quan trước khi sử dụng.


Như vậy, đối với trường hợp công ty anh Hào đã để mất con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:


- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mất hoặc để rách, nát giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.


- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi để mất con dấu đang sử dụng.


Bên cạnh đó, pháp luật cũng có quy định cụ thể: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Mang con dấu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; b) Sử dụng trái phép con dấu mang từ nước ngoài vào Việt Nam; c) Khắc dấu giả hoặc sử dụng con dấu giả nhưng chưa đến mức truy cứu trách
nhiệm hình sự.


Như vậy, nếu công ty anh tự ý đi khắc lại con dấu để sử dụng thì có thể bị xử phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra, công ty anh còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là 'tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm' theo quy định của pháp luật.


Quý vị luật sư, luật gia và độc giả có thể gửi ý kiến, câu hỏi cho chuyên mục Luật sư về email: luatsu@nguoiduatin.vn


Theo HNM


Theo nguoiduatin.vn