<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Ảnh minh họa (Nguồn: chinaair.com.vn)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Trong phiên họp tuần vừa qua, Hội nghị Ủy ban Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc đã xác định hàng loạt biện pháp thúc đẩy các đơn vị văn hóa và bảo tồn văn vật sản xuất sản phẩm văn hóa sáng tạo.<br>
Theo đó, Hội nghị lựa chọn triển khai thí điểm ở những bảo tàng, nhà triển lãm mỹ thuật và thư viện quốc hữu, cho phép những đơn vị này dựa vào tài nguyên đang cất giữ, áp dụng các phương thức hợp tác, ủy quyền và sản xuất độc lập để sản xuất sản phẩm văn hóa sáng tạo dưới tiền đề đảm bảo mục tiêu công ích, bảo tồn tốt văn vật quốc gia, làm nghiệp vụ chính phát triển lớn mạnh.<br>
Được biết, trước khi Hội nghị lần này xác định phải thúc đẩy sản xuất sản phẩm văn hóa sáng tạo, Viện Bảo tàng Cố Cung đã có sự tìm tòi về mặt này. Sau khi đưa ra tai nghe có tạo hình chuỗi tràng hạt mà các quan đại thần thời phong kiến phải đeo khi lên chầu triều, quạt xếp trên có ngự bút của vua Ung Chính vào năm 2013, các sản phẩm văn hóa sáng tạo của Viện Bảo tàng Cố Cung đã xuất hiện nhiều và nhanh như "nấm mọc sau mưa" và nhanh chóng nhận được sự khẳng định của một lượng lớn người tiêu dùng. Tính đến cuối năm 2015, Viện Bảo tàng Cố Cung cả thảy đưa ra 8.683 loại sản phẩm văn hóa sáng tạo, kim ngạch tiêu thụ sản phẩm văn hóa sáng tạo đã từ 600 triệu Nhân dân tệ năm 2013 tăng lên tới gần 1 tỷ Nhân dân tệ năm 2015. Sắp tới, Viện Bảo tàng Cố Cung sẽ ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Alibaba, mở cửa hàng của Viện Bảo tàng Cố Cung trên trang mạng mua sắm trực tuyến Tmall và công ty du lịch trực tuyến Alibaba nhằm mở rộng hơn nữa thị trường của sản phẩm văn hóa sáng tạo của bảo tàng. Về việc đưa ra sản phẩm văn hóa sáng tạo, Giám đốc Viện Bảo tàng Cố Cung Thiền Tế Tường nói: "Chúng tôi thực ra đang theo đuổi "khai quật" tối đa các thông tin văn hóa phong phú được chứa trong các đồ văn hóa cất giữ trong Cố Cung, hội nhập cuộc sống xã hội của người dân, như vậy sẽ có nhiều điều rất thú vị".<br>
Chuyên gia cho rằng, thúc đẩy các đơn vị văn hóa và bảo tồn văn vật sản xuất sản phẩm văn hóa sáng tạo, là nhằm làm cho tài nguyên văn hóa được cất giữ trong các đơn vị văn hóa và bảo tồn văn vật mang tính công ích như bảo tàng, nhà triển lãm mỹ thuật, thư viện..."sống trở lại", đồng thời dùng các loại sản phẩm văn hóa sáng tạo làm phong phú thêm cuộc sống văn hóa tinh thần, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của quần chúng nhân dân.<br>
Tuy nhiên, cũng có người chỉ rõ, khi sản xuất sản phẩm văn hóa sáng tạo, các đơn vị văn hóa mang tính công ích nên xử lý tốt quan hệ giữa hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế.<br>
<span style="">Theo cri.cn</span><br>
<br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: