<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Điệu múa Lăm Vông ở Lào (Ảnh: Internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1631 /QĐ-BVHTTDL ngày 05/5 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức “Liên hoan Nghệ thuật quần chúng người Việt Nam và Lào tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào năm 2016”.<br>
Bộ VHTTDL cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Cục Nghệ thuật biểu diễn (thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào), Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Thủ đô Viêng Chăn và Hội người Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn tổ chức “Liên hoan Nghệ thuật quần chúng người Việt Nam và Lào tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào năm 2016” nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2016) và hướng tới kỷ niệm 105 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2016).<br>
Thời gian và địa điểm: từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 năm 2016 tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào.<br>
Về kinh phí:<br>
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu các chi phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016, gồm: chi phí cho các giải thưởng, thuê địa điểm tổ chức, thuê người dẫn chương trình, lễ tân, an ninh trật tự, in phông, trang trí sân khấu, giấy mời, in ấn tài liệu tuyên truyền và các chi phí liên quan khác.<br>
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kê hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.<br>
<span style="">T.Dung</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: