<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">(Ảnh minh họa: Internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1606/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2016 của Bộ VHTTDL về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang, năm 2016.<br>
Theo đó, căn cứ Quyết định số 551/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang, năm 2016; Công văn cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang, năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hoá, Nghệ An, Đắk Lắk; đồng thời xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc.<br>
Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang, năm 2016 gồm 25 thành viên do Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái làm Trưởng ban.<br>
Ban Chỉ đạo Ngày hội có nhiệm vụ: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang, năm 2016 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra; Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai nội dung các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội.<br>
Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội được sử dụng con dấu của Bộ VHTTDL để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Ngày hội trong dự toán được duyệt theo quy định.<br>
Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang, năm 2016 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.<br>
<span style="">T.H</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: