<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, tỉnh Nam Định. (Ảnh: Internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Văn bản số 1533/BVHTTDL ngày 04/05 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Nam Định về việc Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ nhà Ống muống Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, tỉnh Nam Định.<br>
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 295/SVHTTDL- VP ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ nhà Ống muống và phục dựng nhà Quan cư, Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến thấm định như sau:<br>
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ nhà Ống muống và phục dựng nhà Quan cư thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần với nội dung tu bổ nguyên trạng hai nhà Ống muống Đông và Ống muống Tây.<br>
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:<br>
Đối với hai nhà Ống muống Đông và Tây: Giữ nguyên chiều cao của hai công trình (3,375m); sử dụng gạch Bát bó thềm; bổ sung bản vẽ khu vực thờ Ông Hổ và các chi tiết đắp nề, ngõa.<br>
Hồ sơ cần bổ sung bản vẽ tổng thể hiện trạng di tích.<br>
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.<br>
<span style="">T.Dung</span><br>


Theo cinet.vn

View more random threads: