<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><strong><span style="">Giao lưu hợp xướng Việt - Hàn (Ảnh: Internet)</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1393/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4 của Bộ VHTTD về việc Đón đoàn Hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc.<br>
Bộ VHTTDL cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với Hệ thống giáo dục Vinschool đón đoàn Hợp xướng thiếu nhi Bupyeong, Hàn Quốc (50 người) sang biểu diễn giao lưu tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.<br>
Thời gian và địa điểm: ngày 14 tháng 4 năm 2016 tại Phòng Hòa nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Hà Nội.<br>
Kinh phí:<br>
Phía Hàn Quốc chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế, ăn, ở, bảo hiếm, chi phí làm hộ chiếu, thị thực cho đoàn;<br>
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu chi phí tổ chức biểu diễn, phục vụ chương trình, lễ tân đón tiếp, mời cơm, tặng phẩm, phiên dịch, địa điểm biểu diễn và các chi phí liên quan khác (trích từ ngân sách năm 2016 của Học viện).<br>
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.<br>
T.Dung<br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: