<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; ">Ảnh minh họa (Internet)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1399/QĐ-BVHTTDL ngày 13/4 của Bộ VHTTDL về việc Đón chuyên gia nước ngoài vào lập huấn phục chế tranh giấy.<br>
Bộ VHTTDL cho phép Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón bà Monika Petra Schneidereit Gast (Trung tâm phục chế giấy Solingen-CHLB Đức) vào Việt Nam thực hiện tập huấn và nâng cao kiến thức chuyên môn về phục chế tranh giấy.<br>
Thời gian: Từ 22/4 - 29/4/2016.<br>
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.<br>
Về kinh phí:<br>
Viện Goethe Hà Nội chịu chi phí vé máy bay hai chiều, lệ phí visa, chi phí khách sạn, thù lao làm việc cho chuyên gia.<br>
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm về công tác lễ tân đón tiếp, biên, phiên dịch, vật tư, trang thiết bị, đi lại nội địa, khảo sát thực tế, truyền thông marketing các chi phí khác liên quan đến công tác tố chức thực hiện lóp tập huấn tại Bảo tàng.<br>
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Thủ trưỏng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.<br>
T.Dung<br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: