<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; ">Đ<span style="">ền Sái, Đông Anh</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet) – Văn bản số 1226/BVHTTDL-DSVG ngày 12/4/2016 về việc Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Thượng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.<br>
Bộ VHTTDL nhận được Công văn sổ 601/SVH&TT- BQLDT ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Sở VHTT thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Thượng thuộc cụm di tích đền Sái, đình Thụy Lôi và đền tiến sĩ Lê Tuấn Mậu, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL thống nhất thỏa thuận nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo đền Thượng, gồm các hạng mục: Tiền tế, Đại bái và Hậu cung. Sở VHTT thành phố Hà Nội cần lưu ý một số vấn đề như: Việc nâng cao nền cần lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân, chính quyền địa phương, sau đó chỉnh sửa thống nhất giữa hồ sơ bản vẽ và thuyết minh; Cần bổ sung phưong án tu bổ, phục hồi hệ thống chữ viết trên hai cột đồng trụ của hạng mục Tiền tế.<br>
Đền Sái nằm trên đỉnh Thất Diệu Sơn ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm (Đông Anh, Hà Nội). Nơi đây vẫn đang lưu giữ được bản gốc tượng Đức Huyền Thiên Trấn Vũ. Đền Thượng thờ Thục An Dương Vương, theo truyền thuyết khi xưa nơi này là cung thất của nhà vua. Bên cạnh đền là nhà bia chưa đựng những giá trị văn hoá được tạc vào đá. Tại di tích cũng có thể thấy dấu tích về Hồ ngọc Tỉnh, giếng Ngọc nơi gắn với sự tích Mỵ Châu, Trọng Thuỷ. Hay dòng sông Hoàng Giang trong lịch sử nay vẫn còn dấu tích và tiếp tục phục vụ cho đời sống của người dân địa phương. Cũng ở vị trí này có thể thấy được cả 3 vòng thành của mặt phía Nam: xa xa là thành Ngoại, gần hơn một chút là thành Trung, nơi xây đền Thượng là một góc thành Nội ( hay còn gọi là Cấm Thành).
<div>>>Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Thượng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội</div>
NLH<br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: