<div style="text-align: justify;">
<table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-left: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Phim tài liệu “30/4 - Ngày thống nhất”.</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2016, chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước từ ngày 29/4 đến ngày 23/5.<br>
Tại Quyết định số 1394/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4/2016, Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân, Công ty cổ phần Truyền thông và Sản xuất SAA, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2016, chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong phạm vi cả nước.<br>
Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim gồm: Phim truyện “Cánh rừng không yên ả” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất và “Trên đỉnh núi phía Tây” do Công ty cổ phần Truyền thông và Sản xuất SAA sản xuất; Phim tài liệu “Khi người ta còn trẻ” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và “30-4 ngày thống nhất” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.<br>
Băng hình miền núi số chuyên đề Kỷ niệm các ngày lễ lớn gồm: 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2016); 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016); Chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo sản xuất…<br>
<span style="">T.H</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: