<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="264" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom: 10px;" width="350">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Quang cảnh Lễ phát động cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. (Ảnh: CTTĐT)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Bộ VHTTDL đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch triển khai phát động Cuộc thi tại Sở; chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đưa ra các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý…<br>
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, ngày 07/4/2016, Bộ VHTTDL đã phát động Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Cuộc thi nhằm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 và tìm ra các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.<br>
Tại văn bản số 1232/BVHTTDL ngày 12/4/2016, Bộ VHTTDL đề nghị các các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch triển khai phát động Cuộc thi tại Sở; chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đưa ra các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; Yêu cầu mỗi phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có ít nhất một bài dự thi gửi về Ban Tổ chức; Gửi Thể lệ Cuộc thi và câu hỏi đến Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện đế tham gia hưởng ứng Cuộc thi.<br>
Bộ VHTTDL dự kiến trao 20 giải thưởng (kèm Bằng khen của Bộ trưởng) cho các tập thể có tỷ lệ người dự thi cao và số lượng bài dự thi đạt giải so với tổng số bài dự thi.<br>
<span style="">T.H</span></div>

Theo cinet.vn

View more random threads: