<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style=""><span style="">Ảnh minh họa (Nguồn: cinet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div>(Cinet)- Quyết định số 1311/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật 50 tác giả thời kỳ đổi mới (1986 - 2016).<br>
Theo đó, danh sách Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật 50 tác giả thời kỳ đổi mới (1986 - 2016) gồm những ông/bà có tên sau:<br>
1. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Trưởng Ban Tổ chức;<br>
2. Ông Phan Văn Tiến, Giám đốc Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam - Phó Trưởng Ban Tổ chức;<br>
3. Ông Ngô Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh - Thành viên;<br>
4. Bà Nguyễn Thị Loan, Kế toán trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên;<br>
5. Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh - Thành viên;<br>
6. Ông Phạm Hà Hải, Chuyên viên phòng Mỹ thuật ứng dụng và Triển lãm - Thành viên;<br>
7. Bà Nguyễn Thị Bích Đào, Kế toán Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh - Thành viên;<br>
8. Bà Đỗ Vũ Ngọc Trang, Họa sỹ Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh - Thành viên.<br>
Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc của triển lãm và tự giải thể sau khi kết thúc Cuộc triển lãm.<br>
<span style="">T.Thủy</span></div>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: