<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; ">S<span style="">ản phẩm sơn mài Tương Bình Hiệp</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet) – Quyết định số 1328/QĐ-BVHTTDL ngày 06/4/2016 của Bộ VHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.<br>
Cụ thể danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này bổ sung Nghề sơn mài ở Tương Bình Hiệp, Phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.<br>
Nghề sơn mài ở Tương Bình Hiệp bắt đầu hình thành vào đầu thế kỷ 18, khi những người dân có nghề sơn mài truyền thống từ miền Trung và miền Bắc đã di cư đến lập nghiệp ở Thủ Dầu Một. Cộng đồng những con người này đã tạo nên một ngôi làng nhỏ. Sau một thời gian khai khẩn đất hoang tạo lập nhà cửa, việc mưu sinh tạm ổn định, trong thời gian rảnh rỗi việc đồng áng, những người dân ở đây đã làm ra những bức sơn mài đầu tiên để nhớ về quê cha đất tổ. Chính những bức sơn mài đó đã được những người giàu có trong vùng biết đến và mua về trưng bày trong nhà. Từ đây, một nghề mới cho người dân trong lúc nông nhàn đã được hình thành. Sau một thời gian sản xuất, sản phẩm tranh sơn mài ở Tương Bình Hiệp ngày càng được biết đến nhiều hơn, số đơn đặt hàng cũng ngày một tăng, các gia đình trong làng chuyên sâu hơn và nghề truyền thống. Quy trình sản xuất cũng như các sản phẩm được đầu tư đa dạng hơn và tạo nghề sơn mài ởTương Bình Hiệp hiện nay.<br>
<span style="">NLH</span><br>
<br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: