<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><strong><span style="">Triển lãm Báo chí Việt Nam tại Lào 2016 sẽ diễn ra từ ngày 8/4<br>
(Ảnh: Internet)</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1298/QĐ-BVHTTDL ngày 04/4 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Triển lãm Báo chí Việt Nam tại Lào 2016.<br>
Bộ VHTTDL cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Cục Báo chi, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm Báo chí Việt Nam tại Lào 2016 nhân dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; chào mừng thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội Lào khóa VIII và nhân dịp Tết cổ truyền của Lào theo đề nghị tại văn bản số 830/BTTTT-CBC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.<br>
Thông qua triển lãm góp phần tăng cường sự giao lưu hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào (tháng 12/2015), trong đó ưu tiên triển khai tốt kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2016 và Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2016 - 2021.<br>
Triển lãm cũng góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, xúc tiến đầu tư; các hoạt động tuyên truyền trên báo chí….<br>
Bên cạnh đó, thông qua các ấn phẩm báo chí, triển lãm quảng bá về hình ảnh đất nước con người Việt Nam với các bạn Lào và bà con Việt kiều sinh sống làm việc tại Lào. Đây cũng là cơ hội để các cơ quan báo chí tham gia giao lưu, giới thiệu về sự phát triển của báo chí Việt Nam gồm: Báo xuân, báo Tết Bính thân 2016, các ấn phẩm báo chí có nội dung tốt, hình thức đẹp từ tháng 1 đến tháng 4/2016.<br>
Thời gian: từ ngày 08 đến ngày 20 tháng 4 năm 2016,<br>
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.<br>
Kính phí:<br>
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu các chi phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp 2016 của Trung tâm, gồm có; chuẩn bị địa điểm trưng bày, tổ chức Lễ Khai mạc, lên thiết kế và in giấy mời, phông sân khấu, tài liệu tuyên truyền, thuê bàn, ghế, nhà bạt, trang trí, công tác an ninh và một số chi phí liên quan khác (tổng chi phí là 2.875 đô la Mỹ).<br>
Bộ Thông tin và Truyền thông chịu mọi chi phi liên quan đến cử đoàn sang Lào và các chi phí còn lại liên quan đến tổ chức Triền lãm Báo chí Việt Nam tại Lào.<br>
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.<br>
<span style="">T.Dung</span></div>

Theo cinet.vn

View more random threads: