<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Ảnh minh họa (nguồn: internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Ngày 5/4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý".<br>
Triển lãm trưng bày nhóm tư liệu, văn bản, ấn phẩm và gần 100 bản đồ là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế. Các tư liệu, hiện vật là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý thu thập được ở trong nước và từ các nước trên thế giới, trong đó có cả từ Trung Quốc, góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa - là phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Trong đó đáng lưu ý là 4 cuốn atlas do nhà Thanh và Trung Hoa dân quốc xuất bản gồm: Trung Hoa địa đồ, xuất bản năm 1908; Trung Quốc toàn đồ, xuất bản năm 1917; Trung Hoa bưu chính dư đồ, xuất bản năm 1919 và Trung Hoa bưu chính dư đồ, xuất bản năm 1933. Ở các bản đồ này, cương giới cực nam của Trung Quốc chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam mà không hề nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa.<br>
Qua các tư liệu cho thấy các Nhà nước Việt Nam từ thời phong kiến đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa hiện nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một quá trình diễn ra liên tục, lâu dài, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu được soạn vẽ, xuất bản từ thế kỷ XVI đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.<br>
Việc công bố các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.<br>
<span style="">T.Trịnh</span><br>
</div>

Theo cinet.vn