<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><strong><span style="">Logo Năm Du lịch quốc gia 2016</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1286/QĐ-BVHTTDL ngày 01/4 của Bộ VHTTDL về việc Đón các đoàn Bộ trưởng phụ trách du lịch một số quốc gia tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2016 - Phú Quốc.<br>
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;<br>
Căn cứ Công văn số 1474/VPCP-QHQT ngày 08/3/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang mời Bộ trưởng phụ trách du lịch các nước ASEAN và Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2016;<br>
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;<br>
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL quyết định giao Cục Hợp tác quốc tế:<br>
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Sở Ngoại vụ Kiên Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang đón các đoàn Bộ trưởng phụ trách du lịch một số quốc gia sang Việt Nam tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2016, tổ chức tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.<br>
Tổ chức Tọa đàm bàn tròn Bộ trưởng về hợp tác du lịch và tiệc chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với các đoàn Bộ trưởng một số quốc gia nhân dịp sang Việt Nam tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2016.<br>
Thời gian: Từ 07/4 - 11/4/2016.<br>
Về kinh phí:<br>
Phía Bạn lo vé máy bay khứ hồi hành trình quốc tế.<br>
Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Sở Ngoại vụ Kiên Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang chịu chi phí ăn, ở, đi lại nội địa, tham quan, xe cảnh sát dẫn đường, thuê phòng VIP tại sân bay Phú Quốc cho các đoàn Bộ trưởng Bạn khi đến Việt Nam.<br>
Cục Hợp tác quốc tế chịu các chi phí cử đoàn cán bộ chuyên viên vào Phú Quốc phối hợp hỗ trợ công tác lễ tân, đón tiếp các đoàn Bộ trưởng Bạn, phiên dịch, tặng phẩm, tổ chức Tọa đàm, tiệc chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với các đoàn Bộ trưởng Bạn. Nguồn: Kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Cục Hợp tác quốc tế.<br>
T.Dung<br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: