<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="282" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom: 10px;" width="352">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Lễ tiếp nhận bức tượng sa thạch từ thế kỷ thứ 10 tại Phnom Penh.<br>
(Ảnh: THX/TTXVN)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Theo tờ Tin nhanh Campuchia, ngày 28/3, bảo tàng Denver Art Museum (Mỹ) đã trao lại cho Campuchia bức tượng bằng sa thạch niên đại từ thế kỷ thứ 10 có tên gọi “Hình dáng thần Rama”.<br>
Bức tượng “Hình dáng thần Rama” đã được bảo quản và trưng bày trong bảo tàng trên trong 30 năm qua. Bức tượng được trao lại cho Campuchia sau một quá trình tìm kiếm nguồn gốc và kiểm nghiệm thông tin.<br>
Bức tượng “Hình dáng thần Rama” có chiều cao khoảng 1,52m.<br>
Bảo tàng Denver Art Museum đã mua lại từ Doriss Weiner Gallery ở thành phố New York (Mỹ) vào năm 1986.<br>
Sau khi “hồi hương”, bức tượng sẽ được trưng bày tại bảo tàng về Nghệ thuật châu Á tại Phnom Penh.<br>
<span style="">Theo TTXVN</span></div>

Theo cinet.vn