<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Khu di tích đền Trần, tỉnh Nam Định (Nguồn: dsvh.gov.vn)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1096/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ VHTTDL về việc khai quật khảo cổ.<br>
Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại Khu vườn Ươm và cánh đồng Nội cung thuộc Khu di tích đền Trần - chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trong thời gian từ ngày 30/3/2016 đến ngày 30/6/2016 trên diện tích 400m2 (gồm 04 hố). Chủ trì khai quật là ông Trần Anh Dũng, Viện Khảo cổ học.<br>
Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.<br>
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Nam Định để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.<br>
Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định và Viện Khảo cổ học học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.<br>
<span style="">T.Thủy</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: