<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Ảnh minh họa (nguồn: internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1047/QĐ-BVHTTDL do Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 22 tháng 3 năm 2016 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị giao lưu gặp mặt các văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số và Hội thảo giái pháp trong sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc năm 2016.<br>
Theo đó, Ban Tổ chức Hội nghị giao lưu gặp mặt các văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số và Hội thảo giái pháp trong sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc năm 2016 gồm các thành viên có tên sau:<br>
1. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc – Trưởng ban;<br>
2. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc – Phó Trưởng ban;<br>
3. Ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên;<br>
4. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc BQL khu Làng các dân tộc – Ban Quản lý làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ủy viên;<br>
5. Bà Nguyễn Thị Tú Hương, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên;<br>
6. Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc - Ủy viên;<br>
7. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc - Ủy viên;<br>
8. Bà Hoàng Thị Vân, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc - Ủy viên.<br>
Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.<br>
<span style="">Hằng Đinh</span></div>

Theo cinet.vn

View more random threads: