<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Phong phú ẩm thực Hàn Quốc </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến đối với 6.500 người thuộc 14 nước trên thế giới từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015 về làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu tại nước ngoài.<br>
<br>
Theo đó, 46% những người được hỏi cho biết họ thích nhất là "ẩm thực Hàn Quốc". 39% chọn K-pop và 35,8% chọn "thời trang và làm đẹp" kiểu Hàn Quốc. Như vậy, giống như năm ngoái, năm nay "ẩm thực Hàn Quốc" lại đứng đầu danh sách được yêu thích nhất.<br>
<br>
Với câu hỏi về hình ảnh đầu tiên khi nghĩ tới đất nước Hàn Quốc, được chọn nhiều nhất là K-pop, tiếp đó là "ẩm thực Hàn Quốc" và thứ ba là "ngành công nghệ thông tin (IT) phát triển".<br>
<br>
Về con đường tiếp cận làn sóng văn hóa Hàn Quốc, chủ yếu những người tham gia trả lời chọn là qua phim truyền hình và phim điện ảnh trên TV, hoặc qua trang youtube, trừ những người ở Nhật Bản.<br>
<br>
Tuy nhiên, có đến 59,2% số người được hỏi cho rằng làn sóng văn hóa Hàn Quốc sẽ chấm dứt trong bốn năm tới, tăng 2% so với năm 2014. Đặc biệt, 83,3% số người Nhật Bản tham gia cuộc thăm dò đã chọn câu trả lời này.Tuy nhiên, có đến 59,2% số người được hỏi cho rằng làn sóng văn hóa Hàn Quốc sẽ chấm dứt trong bốn năm tới, tăng 2% so với năm 2014. Đặc biệt, 83,3% số người Nhật Bản tham gia cuộc thăm dò đã chọn câu trả lời này.<br>
</div>

Theo cinet.vn